Tančící Věž / Dancing Tower
Tančící Věž / Dancing Tower
Tančící Věž / Dancing Tower
Tančící Věž / Dancing Tower
  1 / 1  
         

Tančící Věž

Dancing Tower
2007

mobil / mobile
dřevo / wood
280 cm